Jakimiec, D. „Istota I Prerogatywy sądowego Postepowania Wykonawczego W Sprawach Rodzinnych I opiekuńczych”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 211-30, doi:10.12775/SPLP.2019.012.