Gliniecki, W. „Miejsce «osoby» W Decyzji Medycznej. Analiza Zagadnienia W świetle Personalizmu Jacques’a Maritaina”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 163-80, doi:10.12775/SPLP.2019.009.