Dutkiewicz, Łukasz. „Niektóre Aspekty Duszpasterskiej Troski Kościoła Katolickiego O Bezrobotnych W Polsce”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 151-62, doi:10.12775/SPLP.2019.008.