Dłutowski, M. „Idea miłosierdzia Bożego W życiu Duchowym”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 121-32, doi:10.12775/SPLP.2019.006.