Dalecki, K. „Pomorskie Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi Jako największe dzieło społeczne Ks. Prałata Antoniego Szumana”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 107-21, doi:10.12775/SPLP.2019.005.