Cejrowski, P., i R. Mędrzycki. „Regulacje Praw osób, których Dane Są Przetwarzane - Regulacje Na Tle Autonomicznej Ochrony Danych Osobowych W Kościele Katolickim”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 75-92, doi:10.12775/SPLP.2019.003.