Białkowski, M. „Polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp Do Badań Nad Episkopatem Kościoła Katolickiego W PRL”. Studia Pelplińskie, t. 53, grudzień 2019, s. 33-74, doi:10.12775/SPLP.2019.002.