[1]
J. Babiński, „Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, SPLP, t. 54, s. 29–46, grudz. 2020.