[1]
M. Wojcieszak, „Społeczność Kościoła Afryki rzymskiej w relacji św. Augustyna”, SPLP, t. 53, s. 557–581, grudz. 2019.