[1]
Y. (Eugeniusz) Vintou (Wintow), „Miłość ojczyzny w tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza”, SPLP, t. 53, s. 543–556, grudz. 2019.