[1]
K. Węsierski-Tesen, „Mahomet, w jakiego wierzą muzułamanie w świetle Siry Ibn ’IshaqA”, SPLP, t. 53, s. 517–532, grudz. 2019.