[1]
Łukasz Simiński, „Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym”, SPLP, t. 53, s. 433–446, grudz. 2019.