[1]
W. Rachwalik, „Polonica w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej”, SPLP, t. 53, s. 411–418, grudz. 2019.