[1]
D. Kuna, „Wpływ sportu na życie moralne człowieka - korzyści, wynaturzenia i próby ich przezwyciężenia w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”, SPLP, t. 53, s. 275–290, grudz. 2019.