[1]
D. Jakimiec, „Istota i prerogatywy sądowego postepowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, SPLP, t. 53, s. 211–230, grudz. 2019.