[1]
W. Gliniecki, „Miejsce «osoby» w decyzji medycznej. Analiza zagadnienia w świetle personalizmu Jacques’a Maritaina”, SPLP, t. 53, s. 163–180, grudz. 2019.