[1]
Łukasz Dutkiewicz, „Niektóre aspekty duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o bezrobotnych w Polsce”, SPLP, t. 53, s. 151–162, grudz. 2019.