[1]
K. Dalecki, „Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi jako największe dzieło społeczne ks. Prałata Antoniego Szumana”, SPLP, t. 53, s. 107–121, grudz. 2019.