[1]
P. Cejrowski i R. Mędrzycki, „Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane - regulacje na tle autonomicznej ochrony danych osobowych w Kościele katolickim”, SPLP, t. 53, s. 75–92, grudz. 2019.