[1]
M. Białkowski, „Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL”, SPLP, t. 53, s. 33–74, grudz. 2019.