Małek, K. (2022) „TEOLOGIA ZWIERZĄT JAKO NOWA (SUB)DYSCYPLINA”, Studia Pelplińskie, 56. doi: 10.12775/SPLP.2022.016.