Oleksowicz, M. (2022) „MŁODZIEŻ A DUCHOWOŚĆ?”, Studia Pelplińskie, 56. doi: 10.12775/SPLP.2022.019.