Mudrak, Łukasz (2022) „RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW”, Studia Pelplińskie, 55, s. 189–204. doi: 10.12775/SPLP.2021.011.