Babiński, J. (2020) „Pojęcie nowej ewangelizacji w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, Studia Pelplińskie, 54, s. 29–46. doi: 10.12775/SPLP.2020.002.