Węsierski, K. (2019) „Rozwój teologicznej prawdy o Wniebowzięciu NMP na podstawie liturgii”, Studia Pelplińskie, 53, s. 533–542. doi: 10.12775/SPLP.2019.032.