Simiński, Łukasz (2019) „Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym”, Studia Pelplińskie, 53, s. 433–446. doi: 10.12775/SPLP.2019.026.