Ossowski, Z. (2019) „Witraże w sankturaium świętego Rocha w Osieku. Problem percepcji i komunikacji społecznej”, Studia Pelplińskie, 53, s. 371–388. doi: 10.12775/SPLP.2019.022.