Marczak, M. (2019) „Dekalog drogą do wolności narodu - IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny”, Studia Pelplińskie, 53, s. 305–320. doi: 10.12775/SPLP.2019.018.