Kuna, D. (2019) „Wpływ sportu na życie moralne człowieka - korzyści, wynaturzenia i próby ich przezwyciężenia w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”, Studia Pelplińskie, 53, s. 275–290. doi: 10.12775/SPLP.2019.016.