Gogacz, K. (2019) „Instytucjonalny wymiar kurateli sądowej w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społecznego”, Studia Pelplińskie, 53, s. 199–210. doi: 10.12775/SPLP.2019.011.