Gliniecki, W. (2019) „Miejsce «osoby» w decyzji medycznej. Analiza zagadnienia w świetle personalizmu Jacques’a Maritaina”, Studia Pelplińskie, 53, s. 163–180. doi: 10.12775/SPLP.2019.009.