Dutkiewicz, Łukasz (2019) „Niektóre aspekty duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o bezrobotnych w Polsce”, Studia Pelplińskie, 53, s. 151–162. doi: 10.12775/SPLP.2019.008.