Dalecki, K. (2019) „Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi jako największe dzieło społeczne ks. Prałata Antoniego Szumana”, Studia Pelplińskie, 53, s. 107–121. doi: 10.12775/SPLP.2019.005.