Cejrowski, P. i Mędrzycki, R. (2019) „Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane - regulacje na tle autonomicznej ochrony danych osobowych w Kościele katolickim”, Studia Pelplińskie, 53, s. 75–92. doi: 10.12775/SPLP.2019.003.