Białkowski, M. (2019) „Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL”, Studia Pelplińskie, 53, s. 33–74. doi: 10.12775/SPLP.2019.002.