Babiński, J. (2019) „Teologiczno-prakseologiczne implikacje współczesnej dyskusji nad rozumieniem śmierci”, Studia Pelplińskie, 53, s. 17–32. doi: 10.12775/SPLP.2019.001.