Małek, Krzysztof. 2022. „TEOLOGIA ZWIERZĄT JAKO NOWA (SUB)DYSCYPLINA”. Studia Pelplińskie 56 (grudzień). https://doi.org/10.12775/SPLP.2022.016.