Oleksowicz, Michał. 2022. „MŁODZIEŻ A DUCHOWOŚĆ?”. Studia Pelplińskie 56 (grudzień). https://doi.org/10.12775/SPLP.2022.019.