Szymik, Jerzy. 2022. „DUCH ŚWIĘTY DAJE SŁOWO: ZWIĄZEK MIĘDZY PNEUMATOLOGIĄ A CHRYSTOLOGIĄ W ŚWIETLE TEOLOGII I NAUCZANIA JÓZEFA RATZINGERA / BENEDYKTA XVI”. Studia Pelplińskie 56 (grudzień). https://doi.org/10.12775/SPLP.2022.025.