Mudrak, Łukasz. 2022. „RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW”. Studia Pelplińskie 55 (styczeń):189-204. https://doi.org/10.12775/SPLP.2021.011.