Babiński, Jarosław. 2020. „Pojęcie Nowej Ewangelizacji W ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Studia Pelplińskie 54 (grudzień):29-46. https://doi.org/10.12775/SPLP.2020.002.