Wojcieszak, Maciej. 2019. „Społeczność Kościoła Afryki Rzymskiej W Relacji św. Augustyna”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):557-81. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.034.