Vintou (Wintow), Yauhen (Eugeniusz). 2019. „Miłość Ojczyzny W Tesktach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) I Sługi Bożego Biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932). Analiza porównawcza”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):543-56. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.033.