Simiński, Łukasz. 2019. „Katecheza Odpowiedzią Na niebezpieczeństwa zagrażające Grupom Religijnym”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):433-46. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.026.