Rachwalik, Walter. 2019. „Polonica W Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):411-18. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.024.