Ossowski, Zdzisław. 2019. „Witraże W Sankturaium świętego Rocha W Osieku. Problem Percepcji I Komunikacji społecznej”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):371-88. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.022.