Gogacz, Krzysztof. 2019. „Instytucjonalny Wymiar Kurateli sądowej W kształtowaniu Poczucia bezpieczeństwa społecznego”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):199-210. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.011.