Dutkiewicz, Łukasz. 2019. „Niektóre Aspekty Duszpasterskiej Troski Kościoła Katolickiego O Bezrobotnych W Polsce”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):151-62. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.008.