Dalecki, Krzysztof. 2019. „Pomorskie Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi Jako największe dzieło społeczne Ks. Prałata Antoniego Szumana”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):107-21. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.005.