Cejrowski, Paweł, i Radosław Mędrzycki. 2019. „Regulacje Praw osób, których Dane Są Przetwarzane - Regulacje Na Tle Autonomicznej Ochrony Danych Osobowych W Kościele Katolickim”. Studia Pelplińskie 53 (grudzień):75-92. https://doi.org/10.12775/SPLP.2019.003.